Makaleler

2023 Eğitim Vizyonunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

 

2023 Eğitim vizyonu açıklandı. Öncelikle eğitim vizyonu ülkemiz ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla ilk defa bir Milli Eğitim Bakanı eğitim vizyonu açıkladı. Eğitim vizyonunu beğenenler olduğu gibi beğenmeyen yetersiz bulanlar olabilir. Bu durum gayet doğaldır. Zaten bakan kendisi de şapkadan tavşan çıkarmasını beklememizi ifade etti. Böylece her şeyi bir anda düzeltemeyeceğini, herkesin beklentisine cevap veremeyeceğini belirtmiş oldu. İçeriği ne olursa olsun, bakanlığın vizyon (ulaşmak istenen nokta, gelecek tasarımı) hazırlamasını önemli buluyorum.

Milli Eğitim Bakanlığında Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen) kadrosunda görev yapmış ve 25 yılını bu görevde geçirmiş bir kişi olarak eğitim vizyonundaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini değerlendirmek istiyorum.

Bakanlık rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim sistemindeki yeri, yapısı ve işlevinden memnun değil. Vizyon belgesinde PDR hizmetlerinin eğitim sistemindeki yeri, yapısı, işlevleri ve mevzuat yapısının yeniden düzenleneceği ifade edilmektedir. Ancak mevcudun yerine konacak tasarım ya da resim ortaya konmamıştır. Yani PDR hizmetlerinin eğitim sistemindeki yeri, yapısı ve işlevinin ne olacağı belirtilmemiştir. Nasıl bir PDR hizmetleri düşünülmektedir, somut bir resim ortaya konmamıştır. PDR hizmetlerinin öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bir yere, yapıya ve işleve kavuşturulmasını beklerdim.

Image result for kendini gerçekleştirme

Vizyona bakıldığında PDR hizmetleri sanki kariyer rehberliğine indirgenmiş gibi görünüyor. PDR hizmetlerinin mesleki rehberlik yönüne ağırlık verilirken, kişisel ve eğitsel rehberlik yönü göz ardı edilmiş gibi görünmektedir. PDR hizmetleri kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik olarak bir bütündür. Hizmetlerin bir bölümüne ağırlık verip diğer bölümlerini geri planda tutmak beklenen faydayı sağlamayacaktır. Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için hizmetler bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

PDR hizmetlerini sunarken en çok ihtiyaç duyulan araçlardan biri de ölçme araçlarıdır. (test ve envanterler) Gerek mesleki gerek eğitsel gerekse kişisel rehberlik hizmetlerinde yetenek, ilgi ve kişilik testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinde kullanılan ölçme araçları az sayıda, yurt dışı kaynaklı ve güncel değildir. Bu ihtiyacın vizyon belgesinde yer almasını yerinde ve önemli buluyorum.

PDR hizmetlerinin yürütülmesinde RPD servisleri kadar öğretmenlerinde önemli bir yeri vardır. Vizyon belgesinde buna yönelik olarak sınıf rehber öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine ilişkin becerilerinin artması için sertifikasyona dayalı eğitimler düzenleneceği ifade edilmektedir. Bu yaklaşımı olumlu bulmakla beraber yetersiz görüyorum. Sadece sınıf öğretmenlerinin değil bütün öğretmenlerin bu becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Ancak asıl sorun öğretmenlerin PDR hizmetlerine yaklaşımıdır. Öğretmenlerin büyük bölümü özellikle eski kuşak öğretmenler PDR hizmetlerini kendileri için angarya, bir yük olarak görmektedir. Hizmetlere yönelik görevlerini yapmak istememektedir. Örneğin rehberlik saatlerinde yapılması gereken grup rehberliği etkinlikleri ya istenilen düzeyde  ya da hiç yapılamamaktadır. Öğretmenlerin PDR hizmetlerine yönelik yaklaşımlarının değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Eğitim fakültelerinde PDR hizmetlerinin öğretmenlik mesleğinin olamazsa olmazı, iyi bir öğretmende bulunması gereken en önemli becerilerden biri olduğu anlayışı kazandırılmalıdır.

Image result for rehberlik araştırma merkezi

RAM’ların (Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) yapısı ve sunduğu hizmetlerin yeniden yapılandırılması ve işlevsel hale getirilmesi de olumlu doğru bir yaklaşımdır. Bu gün RAM’lar özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesi ve bu öğrencilerin ilgili kurumlara yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan kurumlar olarak hizmet vermektedir. RAM’ların toplumsal ruh sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetleri atıl kalmıştır. Gerçekten de RAM’ların yeniden yapılandırılıp daha işlevsel hale gerilmesin ihtiyaç vardır.

Vizyonda rehber öğretmenlerin uygulamaya dönük yetiştirileceği ve özlük haklarının iyileştirileceği ifade edilmektedir. Bu iyileştirmeye kadro adının değiştirilmesiyle başlanabilir. Meslek örgütümüz Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin belirlemiş olduğu Psikolojik Danışman unvanı kullanılmalıdır. Sunulan hizmetlerin özelliği nedeniyle öğretmen unvanı hizmetin erişimine engel olmaktadır. PDR hizmetleri eğitim-öğretim hizmetleri grubundan çıkarılıp, sağlık hizmetleri grubuna alınmalıdır. Ayrıca hizmetin özelliği ile çelişen nöbet görevi, disiplin olayı incelemesi vb. görevler verilmemelidir.

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak