Haberler

Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim

‘Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim’ raporu açıklandı

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından hazırlanan “Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim” raporu, Şişli’de bir otelde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Image result for geleceğin türkiyesinde yükseköğretim

İlke İlim Kültür Eğitim (İLKE) Derneği’nin, Türkiye için gelecek vizyonu oluşturacak “Geleceğin Türkiye’si Raporları” çalışmaları kapsamında “Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim” raporu Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından hazırlanandı.

206 yükseköğretim kurumunda 7 milyon 560 bin 371 öğrenci

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Türkiye’de yükseköğretim sisteminin büyüklük bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğini, yükseköğretimdeki öğrenci sayısının dünyada yaklaşık 100 ülkenin, Avrupa’da ise yaklaşık 20 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erdoğmuş, 1980’li yılların başında yükseköğretimde 28 devlet üniversitesi, 20 bin 333 öğretim elemanı ve 322 bin 320 öğrenci bulunduğunu belirterek, bugün 129 devlet, 72 vakıf ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere, toplam 206 yükseköğretim kurumunun Türkiye’de yer aldığını aktardı.

Öğrenci sayısının 3 milyon 98 bin 497 örgün, 789 bin 185 ikinci öğretim, 3 milyon 586 bin 216 açık öğretim ve 86 bin 423 uzaktan öğretim olmak üzere, 7 milyon 560 bin 371’e ulaştığını anlatan Prof. Dr. Erdoğmuş, üniversitelerde, 25 bin 560 profesör, 14 bin 841 doçent, 38 bin 372 Dr. öğretim üyesi, 46 bin 790 araştırma görevlisi ve 35 bin 560 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 161 bin 123 öğretim elemanının görev yaptığını kaydetti.

“Büyüme nitelik ve kaliteye doğru dönümeli”

Yükseköğretimde sayısal büyümenin artık nitelik ve kaliteye doğru dönüşmesini gerektiğini vurguladı.

“Bilgi üretimi ve araştırmanın önemi arttı”

Prof. Dr. Erdoğmuş, günümüzde yükseköğretim alanında yaşanan gelişmelere ilişkin, şu bilgileri verdi:

“Bilgi üretimi ve araştırmanın, ülkelerin rekabet gücü için önemi arttı. Yükseköğretimde kitleselleşme, öğrenci sayısındaki artış, öğrenci çeşitliliği ve farklılaşan öğrenci talepleri yeni bir durum yarattı. Yaşam boyu öğrenme ve tamamlama sürelerinin uzaması, önceki kazanımlar ve yetkinliklerin kabul edilmesi (kredilendirilmesi),dijital öğrenme ortamlarının ve geleneksel eğitim yöntemleri ile harmanlanması, eğitim ve öğretimde içerik ve tasarımın birlikte kullanımını zorunlu kılıyor.

Üniversitelerin ağırlıklı olarak ekonomik ve teknolojik çıktıya odaklaarak entelektüel kazanımları ihmal etmesi eğilimi doğdu. İşlerin/mesleklerin değişen doğası, öğrencilerin danışmanlık ihtiyacı, mezunların istihdam sorunu oluştu. Uluslararasılaşma, öğrenci hareketliliği ve denklik konusu önemli bir konu oldu. Kalite geliştirme ve akreditasyon, yönetişim ilkelerini uygulamak ve hesap verebilir olmak gelişme için kaçınılmaz oldu. Yükseköğretimin finansmanı, sürdürülebilirlik ve gelir çeşitliliği sağlamak en önemi sorunlardan birisi haline geldi.”

Nasıl bir yükseköğretim vizyonu?

Prof. Dr. Erdoğmuş, raporda, 2030’lu yıllara doğru yükseköğretimde “ne yapılmalı?” ve “nasıl yapılmalı?” sorularına cevap arayan 12 temadan oluşan yükseköğretim vizyonunun ortaya çıktığını ifade ederek, bu 12 temayı şöyle sıraladı:

 1. Stratejik bir yaklaşımla yükseköğretimde değişimi yönetmek.
 2. Gelenekten geleceğe arayış ve anlamlandırma misyonuna sahip üniversite.
 3. Çeşitlilik temelinde yapılanmış yükseköğretim kurumları.
 4. Düzenleme ve denetleme kapasitesi yüksek yükseköğretim üst kuruluşları.
 5. Öğrenci taleplerine cevap üretebilen bir yükseköğretim sistemi.
 6. Öğrencilere değer katan bir eğitim ve öğrenme anlayışı.
 7. Yeni kariyer anlayışına uygun danışmanlık hizmeti.
 8.  Nitelik ve adanmışlığı yüksek akademisyenler.
 9.  Araştırma ve bilgi üretme kapasitesi gelişmiş bir yükseköğretim ekosistemi.
 10. Sosyal ve ekonomik katkı sağlayan yükseköğretim kurumları.
 11.  Uluslararası hareketlilik ve iş birliklerinde etkin bir yükseköğretim.
 12. Sürdürülebilir finansman kaynaklarına sahip bir yükseköğretim.”

aa

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak