Makaleler

İsteğiniz mi Var Yoksa Hedefiniz mi?

 

İnsanın yaşam boyu istekleri olduğu gibi hedefleri de olur. Biyolojik, psikolojik, sosyal, duygusal istekler… İstekler sınırsızdır. Hedef ise öyle değildir. Hedef az sayıdadır. Ancak istekler çoğu zaman hedef gibi görülür. Bu iki kavram birbirinin yerine kullanılır. Bir öğrenciye ‘hedefin ne’ diye sorduğunuzda ‘mühendis olmak istiyorum’ şeklinde cevap alınabilir.  ‘Hangi üniversiteyi istiyorsun’ sorusuna da ‘hedefim ODTÜ’ cevabıyla karşılaşılabilir. Örneklerde olduğu gibi bu iki kavram iç içe girmiştir.

İstek ve Hedef Nedir?

            İstek, bir şeye duyulan arzu, şevktir. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan arzu, özlemdir. Karnı acıkan birinin yemeğe karşı duyduğu arzu yemek yeme isteğidir. Hedef ise yapılması tasarlanan iş, amaçtır. Hedef, varılacak yer, ulaşılacak noktadır. Aç olan bir bireyin karnını doyurması hedeftir. Mutfağa gitmek, tabağı ve kaşığı masaya koyma, dolaptan yemeği çıkarma, yemeği tabağa koyma, yemeği yeme ve doyuma ulaşma, karnını doyurma hedefidir.

Hedef, isteğe ulaşmak için planlanmış faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu ulaşılacak noktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşmek isteyen bir lise öğrencisi, diploma puanını 95 yapma, bunun için günlük 3 saat ders, 1saat soru çözme şeklinde çalışma, 11. sınıfta TYT’ye, 12. sınıfta AYT’ye hazır hale gelmeyi planlamış ve günlük çalışma süresini gerçekleştiriyorsa (3 saat ders çalışıyor, 1 saat soru çözüyorsa) bu istek hedef olmuştur.

Hedef, isteğin gerçekleşmesi için tasarlanan planın uygulanmasıdır. İsteğe ulaşmak için bir plan, strateji yoksa ya da plan ve strateji var ancak uygulama adına bir faaliyet yoksa istek, istek düzeyinde kalır. İsteğin hedef olması için ona ulaşmaya yönelik tasarlanmış bir plan ve bu planı gerçekleştirmeye dönük faaliyet olması gerekir. Arzu ve özlem duyulan nesne ve duruma ulaşmak için plan ve plan doğrultusunda faaliyet yoksa hedeften söz edilemez.

Image result for stratejik amaç ve hedef örnekleri

Hedefin Önemi

            Hedef hayata anlam katar. Günlük yaptığımız faaliyetler anlam kazanır. Hedef sayesinde bu faaliyetler bir amaca yönelik adımlar haline dönüşür. Hedef yoksa hayat rastlantısal yaşanır. Başarılı insanların en temel özelliklerinden biri de hedef sahibi olmalarıdır. Attıkları adımlar hedefleri doğrultusundadır. Hayatı amaçları doğrultusunda yaşarlar. Bir hedefi olan insan zamanı ve hayatı verimli yaşar. Hedefi olamayan insan ise olduğu yerde daire çizer ve yerinde sayar.

Hedef motivasyon sağlar. Hedef sayesinde çalışmalar anlam kazanır. Örneğin Galatasaray Lisesi’ne yerleşmek isteyen bir ortaokul öğrencisi için ders çalışmak, soru çözmek rastgele bir çalışma olmaktan çıkıp anlamlı bir çalışmaya dönüşür. Çalışma, Galatasaray Lisesi’ne yerleşmek için gerekli ve anlamlı olduğu için bu öğrenciyi çalışmaya iter. Çalışma sonucunda elde edilecek olan bilinmiyorsa ya da çalışmamanın neye yarayacağı belli değilse çalışma anlamsız ve verimsiz olur. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

            İstek mi? Hedef mi?

Her birey arzu ve özlem duyduğu nesne ya da durumun kendisi için bir istek mi yoksa hedef mi olduğunu sorgulamalıdır. Örneğin İzmir Fen Lisesi’ne yerleşmeyi arzulayan ortaokul öğrencisi için bu bir istek mi yoksa hedef midir? Bu okula yerleşmek için bir plan ve strateji yoksa yerleşmeye dönük bir çaba ve faaliyet göstermiyorsa İzmir Fen Lisesi’ne yerleşmek bir istektir. İstekler hedeflere dönüşmedikçe gerçekleşmez. Hayal ile hedef arasındaki fark eylemdir. ”Eylem planı bulunmayan bir hedef, ancak bir hayal olur.” (Nathaneil Branden)

 

Ramazan NAMAL

Psikolojik Danışman

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak