Haberler

MEB ve YÖK’ten Öğretmen Yetiştirme Konusunda İş Birliği

MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan “Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu” kuruldu.

Related image

YÖK, MEB, Eğitim, Eğitim Bilimleri Fakülteleri dekan ve akademisyenleriyle toplandı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen toplantı ile Eğitim Fakültesi Dekanları ve akademisyenlerle buluştu. Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve ilgili Genel Müdürlerin yanı sıra YÖK Üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri ve ilgili bölüm başkanları katıldı

Toplantıda Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin mevcut durumları, bu fakültelerin yönetici ve akademisyenleri ile etraflıca ele alınıp, eğitim kalitelerinin artırılması ve standartlarının yükseltilmesine ilişkin atılması gereken adımlar görüşüldü.

Bu fakültelerimizde bulunan öğretmen yetiştirme programlarının da ele alındığı toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk birer konuşma gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç konuşmasında, bugün insanlığın, çok bilen, bilgili insanlardan öte, iyi karakterli ve erdemli insanlara ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekleyen YÖK Başkanı Saraç, bunun için de öncelikle çok bilen değil, mesleki değerleri içselleştirmiş öğretmenlere ihtiyacımız olduğunun altını çizdi.

Verdiklerimiz eğitimde tutum ve davranışlar, değerler ve yetkinlikler üçlüsünü önemsediklerini vurgulayan Başkan Saraç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemizde 93 eğitim/eğitim bilimleri fakültesi vardır. Ayrıca 44’ü aktif olmak üzere 50 tane de Eğitim Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Yükseköğretimdeki mevcut örgün lisans öğrencisinin % 9’u, yani 221.530 öğrenci, eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde eğitim görmektedir.

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanındaki yüksek lisan öğrencisi sayısı, 39.556, doktora öğrencisi ise 6.907’dir. Yani Yükseköğretimde lisansüstü eğitimdeki öğrencilerin %8’i, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında eğitim görmektedir.

2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde istihdam edilen öğretim elemanlarının toplamı 8.850 olup bunların 5.698’i yani yaklaşık üçte ikisi, öğretim üyesidir. Buna göre yükseköğretimde istihdam edilen öğretim üyelerinin yaklaşık %7,5’i, bu fakültelerde istihdam edilmektedir. Bu fakültelerdeki lisans programlarında ortalama öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına 39; öğretim elemanı başına ise 25’dir. Lisansüstü eğitimde ise öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 7,6’dır.

Diğer taraftan 2017 yılında Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerimizdeki 46.669 kontenjan, 2018 yılında 44.411 olarak belirlenmiş, kontenjanlar belli ölçüde azaltılmıştır. Ancak 2017 yılında doluluk oranı %95 iken, 2018 yılında %99,2 olmuş ve doluluk oranları artmıştır. Bu rakamlar Eğitim Fakültelerimiz için kalite eksenli rasyonel bir kontenjan planlaması yapıldığının önemli bir göstergesidir.”

Yükseköğretim Giriş Sınavındaki 300 bin baraj uygulaması, okul öncesi eğitim ve rehberlik hariç ikinci öğretim programlarının kapatılması, bazı programların giriş puanı türlerinin değiştirilmesi, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde bölüm ve anabilim dallarının yeniden yapılandırılması, lisans programlarının güncellenmesi gibi iyileştirme tedbirlerinden bahseden YÖK Başkanı Saraç, ayrıca okullarda bir dönemde gerçekleşen “Öğretmenlik Uygulaması” derslerinin iki döneme yayıldığını aktardı.

Okullardaki öğretmenlik uygulamaları konusunda kurumlar arası işbirliğinin son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Saraç, bundan sonra da eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında yapacağımız her türlü iyileştirme çalışmasında, MEB ile işbirliğimizin artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerimizin ve öğretmen yetiştirme sistemimizin geliştirilmesi konusunda dekanların, enstitü müdürlerinin ve öğretim elamanlarının gayretlerinin artarak devam edeceğinden emin olduğunu dile getirerek konuşmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Saraç’ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşma yaptı. Bakan Selçuk Milli Eğitim Bakanlığının özellikle öğretmen yetiştirme konusunda ihtiyaç duyduğu meseleleri YÖK Başkanı Saraç’ın açık, net, kabul edici bir yaklaşımla beraberce değerlendirme ve rasyonel olanı kararlaştırma gibi iyi niyetli bir yaklaşımının bulunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, kendilerinin de bu iyi niyetli yaklaşımı, birlikte yüceltme arzusunda olduklarını bildirdi.

Öğretmen niteliğini artırmanın sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın ihtiyacı olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapacaklarını ve bu süreç içinde ortaya çıkan gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Bakan Selçuk, hiçbir eğitim sisteminin kalitesinin öğretmeninin kalitesini aşamayacağını vurguladı.

Öğretmen kalitesiyle ilgili biraz daha çalışmaya ihtiyacın olduğunu sözlerine ekleyen Milli Eğitim Bakanı, “Yükseköğretime geçiş meselesini YÖK ve ÖSYM ile değerlendirip, gereken yolu birlikte çizeceğiz. Çünkü bu, ‘ben yaptım oldu’ diyerek yapılacak bir iş değil. Bu bütün toplum için bir ödev. Bu bir ülke ödevi.” ifadelerini kullandı.

“Vizyon 2023 Dokümanı”nın boyutlarından birisinin de yükseköğretimle olan bağlantısı olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda, yükseköğretime geçiş ve öğretmen yetiştirme mekanizmaları açısından iki boyutun bulunduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yükseköğretime geçiş meselesi son derece önemli. Çünkü yükseköğretimin kalitesini belirleyen ana faktörlerden bir tanesi ortaöğretimin kalitesi. Ortaöğretim ne kadar nitelikli olursa yükseköğretimin girdisi de o kadar nitelikli olacaktır. Türk eğitim sisteminin, bel kemiğinin kırıldığı yer, aşil topuğunun kesildiği yer ortaöğretim. Ortaöğretim eğer düzelmezse bizim sadece yükseköğretime geçişle ilgili sıkıntılarımız söz konusu olmaz, gençliğimizin kültürel kodları, sanatla, sporla ilişkisi gibi kültürel olarak dönüşümümüz de mümkün olmaz. Çünkü gençliği sınavla bloke ettiğimizde, çocuk sınavın dışında herhangi bir şeyle alakalı olarak düşünme fırsatına sahip değil. Böyle bir gençliğin gelecek tasavvuru açısından da yaşayabileceği sıkıntılar rahatlıkla anlaşılabilir. Yükseköğretime geçişi çok önemsiyoruz ve ama bunu sınavlar üzerinde birtakım mekanizmaları değiştirerek yapmaktan yana değiliz. Bunun bir tabii seyri var, tabii bir zemini var.”

Toplantının açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç tarafından, MEB ile YÖK arasında öğretmen yetiştirmeye yönelik olarak sürdürülen koordinasyon ve iş birliği kapsamında, “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol kapsamında MEB, YÖK ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan “Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu”nun koordinatörlüğünde taraflar, öğretmenlik uygulamasının geliştirilmesi, ilgili yönergede belirtilen hususların gerçekleşmesi için her türlü desteği verecek ve uygulama sürecinde ortaya çıkacak sorunların giderilmesine yönelik ortak çalışmalar yapacak.

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak