Makaleler

Öğrenci, Karneyi Nasıl Değerlendirmeli?

 

Bir eğitim-öğretim yılının, birinci yarılının daha sonuna geldik. Milyonlarca öğrenci karne alacak. Başarılarından dolayı kimi öğrenciler sevinç, mutluluk ve gurur, kimi öğrenciler de sıkıntı, üzüntü ve mahcubiyet duyacak. Sonuç ne olursa olsun başarı da başarısızlık da abartılmamalıdır. Objektif bir yaklaşım gösterilmelidir.

Karne Nedir?

karne

Öncelikle karne nedir, ne anlam ifade eder bilinmelidir. Sözlük anlamı olarak karne, okul yönetimlerince her dönem sonlarında öğrencilere verilen, öğrencilerin her dersten aldığı başarı notlarını, genel başarı ortalamasını, okula devam durumunu vb. gösteren belgedir. Bir dönemlik okul performansını gösteren bir belgedir. Karneye başka anlamlar yüklenmemelidir. Karne öğrencinin zekâ düzeyini gösteren bir belge değildir. Karne bir öğrencinin zekiliğini ya da zekâ geriliğini  göstermez. Karne bir zekâ testi sonucu değildir. Yine karne kişiliği de göstermez. Karne bir dönemlik eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarı durumunu gösteren bir belgedir.

Durum Tespiti:

            Durum tespiti, genel başarı ve özel başarı tespiti olarak iki şeklide yapılabilir. Genel başarı tespiti dönem ya da yıl sonu başarı tespitine bakılarak yapılır. Dönem sonu ortalaması 85 puan ve üzerinde ise eğitim-öğretim sürecinde genel olarak öğrenci başarılıdır. Başka bir deyişle dönem içerisinde derslerde öğretilen bilgilerin öğrenildiğini, bu bilgilere dayalı becerilerin iyi düzeyde kazanıldığı ve geliştiğini ifade eder. Dönem ortalaması 50 puanın altında ise öğrencinin bir dönemlik eğitim-öğretim faaliyetlerinde başarısız olduğunu ifade eder. Öğrenci derslerde öğretilen bilgileri öğrenememiş, kendisinden beklenen hedef davranışları gösterememiş, beceriler kazanılamamış ve becerileri geliştirememiş demektir. Bu eğitim-öğretim süreci ile ilgili bir durum tespiti, bir sonuçtur.

Related image

Özel başarı tespiti ise eğitim- öğretim döneminde görülen derslerin başarı ortalamalarının ayrı ayrı belirlenmesidir. Öğrencini bazı dersleri 45 bazıları 70 bazı dersleri de 90 olabilir. Bu durumda öğrenci bazı derslerde başarılı, bazı derslerde orta düzey, bazı derslerde de başarısızdır. Başka bir ifadeyle öğrenci, bazı derslerde öğretilenleri öğrenmiş, dersin gerektirdiği hedef davranışları ve becerileri kazanmış ve geliştirmiş, bazı derslerde de bunları gerçekleştirememiştir.

Akademik başarı (okul başarısı) konusunda sonuca ulaşabilmek, bir durum tespiti yapabilmek için bir başarı ölçüsünün olması gerekir. Bu ölçü kariyer planında öğretim düzeyi ile ilgili belirlenmiş olan hedeftir. Örneğin 11. Sınıf birinci yarıyıl için hedef puan ortalamasının 85 olduğunu kabul edelim. Öğrencinin 11. Sınıf birinci yarıyıl genel başarı ortalaması 75 ise öğrenci başarısızdır. Eğer öğrencinin ortalaması 90 olsaydı öğrenci hedefine ulaşıp aştığı için başarılı olmuş olacaktı. Başarının ölçüsü koyulan hedeflere ulaşmaktır.

Karne Nasıl Değerlendirmeli?

Karne değerlendirmesi yaparken objektif, samimi ve dürüst davranılmalıdır. Kişi kendisiyle yüzleşmekten korkmamalıdır. Karnedeki sonuç kendi performansının sonucudur. Bir takım bahanelerin arkasına saklanılmamalıdır. Karnedeki sonuç olduğu gibi kabullenilmelidir. Sonucu kabul etmek çözümü kolaylaştıracaktır.

 Related image

Karne değerlendirmesi sonuç odaklı değil, süreç odaklı yapılmalıdır. Karne bir sonuçtur. Bu sonuç ister başarı ister başarısızlık olsun önemli olan bu sonuca giden sürecin değerlendirilmesidir. Bir dönemlik eğitim- öğretim faaliyetlerinde neler yapılmıştır? Okula düzenli olarak devam edilmiş midir? Sınıfta dersler takip edilmiş midir? Derslere katılım ( anlaşılmayan yerlerin sorulması, sorulan sorulara cevap verilmesi, tahtaya kalkılıp soru çözülmesi, not tutulması, vb.) sağlanmış mıdır? Ödevler yapılmış mıdır? Konu tekrarları yapılmış mıdır? Öğrenilenleri pekiştirmek ve unutmayı geciktirmek için soru çözümü yapılmış mıdır? Kısacası süreç sorgulanmalıdır.

Başarı için neler yapılmıştır? Neler doğru yapılmış, neler yanlış yapılmıştır? Eksik olan nelerdir? Neler daha iyi yapılabilirdi? Bu ve benzeri sorularla süreç irdelenmelidir. Başarı ile ilgili çok yönlü incelemeden sonra sonuçlar çıkarılmalı, yargılar ortaya konmalıdır. Bir hekimin hastasının şikayetleri ile ilgili muayene ve tetkiklerle çok yönlü incelemeden sonra teşhis koyması gibi çok yönlü incelemeden sonra başarı konusunda teşhis konmalıdır. Hastalık belirlenmelidir. Teşhisten sonra tedavi sürecine geçilmelidir.

Süreç değerlendirilmesi yaparken öncelikle başarı odaklı bir yaklaşım gösterilmelidir. Önce başarı üzerinde durulmalıdır. Başarılı olunan derslerde başarı nasıl sağlanmıştır? Bu derslerde başarılı olmak için neler yapılmıştır. Bu derslerde başarıda nelerin rolü var? Hangi yöntemler başarıyı getirmiştir? Bu yöntemler başarısız olan derslerde de uygulanabilir mi? Bu şekilde başarıda rol oynayan yöntemler belirlenmelidir?

Ne yapmalı?

Image result for ne yapmalı

  • Karne değerlendirmesinde belirlenen başarısızlık nedenlerine çözüm üretilip, üretilen çözümler uygulanmalıdır.
  • Başarılı olunan derslerde başarıyı sağlayan faktörler ve yöntemler belirlenip, diğer derslerde de uygulanmalıdır.
  • Akademik başarının ( okul başarısı) en temel şartı okula devamdır. Bu nedenle okula düzenli devam edilmelidir.
  • Akademik başarıda en önemli faktör sınıftır. Öğrenme çok büyük oranda sınıfta gerçekleşir. Sınıfta derslere aktif katılım (anlaşılmayan noktaları sorma, sorulan sorulara cevap verme, öğretmeni gözle takip etme, tahtaya kalkma, not tutma vb.) sağlanmalıdır.
  • Okul sonrasında istenilen başarıyı sağlayacak sürede düzenli çalışma yapılmalıdır.
  • Kariyer planı yapıp, sınıf düzeyi için başarı hedefi belirlenmelidir.
  • Başarı için yapılması gerekenler yapılıyor, buna rağmen istenilen başarı elde edilemiyorsa, uzman kişilerden (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman ve rehber öğretmen) yardım alınmalıdır.

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak