Makaleler

Öğrenci Olarak Karneye Bakışımız Nasıl Olmalı?

 

Bir eğitim-öğretim yılı daha sona erdi. Farklı okul düzeylerinden yaklaşık 18 milyon öğrenci karne aldı. Karne alan öğrencilerin kimi sevindi kimi üzüldü kimi hiç umursamadı kimisi de korktu. Öğrencilerin karneleri onları farklı düşündürdü ve farklı duygular hissettirdi. Aynı başarı düzeyine sahip olsalar dahi farklı düşünüp farklı duygular hisseden öğrenciler oldu.

Öğrencilerin karneleri karşısında duygu ve düşüncelerini farklı kılan ne? Öğrencilere farklı duygular hissettiren ve farklı düşünceler düşündüren onların karnelerine bakış açıları ve yaklaşım biçimleridir. Onların bu bakış açılarının ve yaklaşım biçimlerinin altında çeşitli faktörler vardır. Hangi faktörler olursa olsun, karne nasıl okunmalı, karneye bakış açısı ve yaklaşım biçimi ne olmalı?

Öncelikle işe karne kavramından başlanmalıdır? Karne nedir? Karne ne anlam ifade etmektedir? Sözlük anlamı (TDK) olarak karne: Öğrenciler dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belgedir. Bu tanımdan karnenin bir durum tespiti olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencinin akademik başarısı, okula karşı yaklaşımı (okula devam), sağlık, yetenek ile ilgili genel durum tespitidir.

Karne ile verilen bu genel durum nasıl değerlendirilmelidir? Karne ile öğrencinin yalnızca akademik başarısı, okula karşı yaklaşımı, yetenekleri ve davranışları değerlendirilmektedir. Bu asla akıldan çıkarılmamalıdır. Karne ile öğrencinin kendisi, kişiliği değerlendirilmemektedir. Karne ile öğrenci değil, öğrencinin derslerdeki başarı performansı, kimi becerileri ve okuldaki davranışları değer

lendirilmektedir.

Karneyi değerlendirebilmek için başarı ölçüsünün olması gerekir. Başarı ölçüsü olmadan karne değerlendirmesi yapılamaz. Başarı ölçüsü her öğrenci için farklı olabilir. Kimi öğrenciler için 50 kimi öğrenciler için 70 kimi öğrenciler için 85 kimi öğrenciler için de 100 puan başarı ölçüsü ola

bilir. Bazı öğrenciler için teşekkür almak, bazı öğrenciler için de takdir almak başarı ölçüsü olabilir. Başarı ölçüsü

nü belirlemede karşılaştırma noktası öğrencinin sahip olduğu kariyer planı ve plandaki hedefleridir. Hangi başarı ölçüsü kariye planını gerçekleştirmeye ve plandaki hedeflere ulaşmaya yardımcı olur? Belirlenen ölçü başarı ölçüs

üdür. Karne bu ölçüye göre değerlendirilmelidir.

Belirlenecek başarı ölçüsü, öğrencinin kendi başarı ölçüsü olmalıdır. Anne babanın ya da ailenin, çevredeki diğer kişilerin (öğretmenler, arkadaşlar, büyükler vb.) belirlediği başarı ölçüsü olmamalıdır. Bireyler kedilerine ait olmayan kendisi dışındaki kişilerin belirlediği değerler için mücadele vermez. Bu nedenle başarı ölçüsü, öğrencinin kendisine aittir. Bu konuda aile üyelerinin ya da çevredeki diğer kişilerin görüşleri alınabilir. Son karar öğrencinin kendisine ait olmalıdır.  Başarı ölçüsü belirlenmeden karneyi doğru okumak ve değerlendirmek mümkün değildir.

Karneyi değerlendirirken genel bir yaklaşım yerine analitik bir yaklaşım gösterilmelidir. Genel olarak, dönem ya da yıl sonu başarı ortalamasına bakılarak başarı konusunda yargı

lama yapılmamalıdır. Analitik bir yaklaşımla belirlenmiş başarı ölçüsüne göre başarılı olan dersler ve başarısız olan dersler belirlenmelidir. Az sayıda olsa bile başarı yerine başarısızlıklara odaklanılmamalıdır. Başarıyı görmek öğrenciyi mutlu eder. Başarısını artırmaya, başarısızlıklarını başarıya dönüştürme konusunda motive eder. Bu nedenle başarı odaklı bir yaklaşım gösterilmelidir.

Karneyi değerlendirirken sonuç değil, süreç değerlendirilmelidir. Sonuç sürece bağlıdır. Bir dönem ya da bir eğitim- öğretim yılında neler yapılmıştır. Başarılı olunan derslerde nasıl başarılı olunmuştur? Başarılı olmak için okul içinde ve okul dışında neler yapılmıştır? Neler yanlış yapılmış, neler eksik bırakılmıştır da bazı derslerde istenilen başarı elde edilememiştir. Bu şekilde süreç analiz edilmelidir.

Buraya kadar karnedeki akademik başarının değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Karnede yalnızca akademik durum tespiti yapılmamaktadır. Okula devam durumu da tespit edilmektedir. Okula gerçek özürlerin (sağlık sorunu, okulu temsile ait faaliyetler vb.) dışında özürlü ve özürsüz çok devamsızlık varsa eğitim-öğretim hayatına veya okula karşı yaklaşımda sorun olduğu düşünülebilir. Bu durumda sorun belirlenmelidir. Sorun öğrenciden mi yoksa okuldan mı kaynaklanmaktadır? Okul kurallarına, yasa ve yönetmeliklere uygun ne olursa, okula düzenli devam edilebilir? Sorun belirlendiği gibi çözüm de belirlenmelidir. Belirlenen çözüm yolları, takip eden eğitim-öğretim yılında uygulanmalıdır. Okula düzenli devam etmek, akademik başarının önemli bir unsurudur.

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak