Makaleler

On Birinci Sınıf Dönemi

 

Liseye daha bir süre önce başlamıştınız. Ancak birde baktınız ki on birinci sınıf olmuşsunuz. LGS ‘yi yeni atlatmışken yeni önemli bir sınav (YKS) daha yaklaşıyor. Hem söylemeliyim bu sınav (YKS) bir hayat memat meselesine dönüştürülmemelidir. Önemli bir sınavdır. Ama varoluş ya da yok oluş değildir. Liseden sonraki hayatınıza yön vermede rol oynayan önemli bir aşamadır. Bu nedenle on birinci sınıf çok önemli bir dönemdir.

On birinci sınıf kendine gelme, toparlanma yılıdır. Dokuzuncu sınıfı dinlenme yılı, onuncu sınıfı sınava (YKS) daha çok var biraz daha eğleneyim yılı olarak geçirmişseniz, on birinci sınıf kendine çeki düzen verme yılıdır.

Image result for kariyer planıKendine çeki düzen vermeye öncelikle yaşam yolculuğunun planlanmasından başlanmalıdır. Bir kariyer planı hazırlanmalıdır. Yaşam yolculuğunda ulaşılmak istenen nokta ve buraya ulaşmak için neler yapılaması gerektiği planlanmalıdır. Bu plana göre kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmelidir. Bu hedefler somut ve ölçülebilir hedefler olmalıdır. Sınavdan (YKS) iyi puan olmak bir hedef değildir. Sınavdan(YKS) 480 puan almak bir hedeftir. Kariyer planı sizin yaşam yolculuğunda ulaşmak istediğiniz noktaya ulaştıracak bir yol haritasıdır. Yol haritanız varsa yolda kaybolmaz ve varacağınız yere kolay ve en kısa zamanda ulaşırsınız. Bir kariyer planınız var ancak yenilemeye ihtiyaç varsa on birinci sınıf ideal dönemdir.

Kendine çeki düzen vermeye ikinci olarak akademik başarıyla devam edilmelidir. Dokuz ve onuncu sınıf bu bağlamda iyi değerlendirilememiş ise on birinci sınıf son fırsattır. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Kendine bir kariyer planı yapılmış, inanılır, uğrunda mücadele etmeye değer, somut hedefler konulmuşsa akademik başarı yükselecektir. Nitekim mesleki yaşam boyunca öğrencilerin yılsonu başarı ortalamalarının en yüksek olduğu yıl birinci sınıf olmuştur. Bunun nedeni öğrencilerin olgunluk düzeylerinin artmış olması, geleceklerini düşünmeye başlamaları, YKS sınavının yaklaşıyor olmasıdır. Akademik başarıyı artırmak için düzenli ve sistemli çalışma başlatılmalıdır. Artık kendinizi disiplin altına almanız gerekmektedir. Aksi takdirde on birinci sınıf yılsonu başarı ortalaması da düşük olacaktır. Bu da üniversiteye yerleştirmede kullanılan ortaöğretim başarı puanınızın düşük kalmasına neden olacaktır. Bunun için kendinize on birinci sınıf yılsonu başarı ortalaması hedefi koymanız yararlı olacaktır.

On birinci sınıfta üçüncü olarak mutlaka ders çalışma davranışını disiplin altına alınmalıdır. Önceki yıllarda canınızın istediği zaman, istediğiniz kadar ya da sınavdan sınava ders çalışıyor Related imageolabilirsiniz. Ancak on birinci sınıftan itibaren düzenli ve sistemli ders çalışmaya geçilmelidir. Eğer on birinci sınıfta bu çalışma modeline geçilmez ise on ikinci sınıfta bu modele geçilmesi mümkün değildir. Çünkü on ikinci sınıf model uygulama zamanı değildir. Ancak mevcut ders çalışma modelinde revizyona gidilebilir. Belirlenmiş olan on birinci sınıf başarı ortalamasına ulaştıracak ders çalışma süresi belirlenmeli ve sistemi kurulmalıdır.

On birinci sınıfta yapılması gerekenlerden biri de geçmiş yıllara dönük eksikliklerin giderilmesidir. On birinci sınıfın en temel özelliklerinden biri de eksikliklerin giderileceği yıl olmasıdır. Gerek dokuzuncu gerekse onuncu sınıfa ait eksik olan konulan tamamlanmalıdır. Bunun için dokuz ve onuncu sınıfa ait her dersten eksik olan konular belirlenmelidir. Belirlenen konular takvime bağlanarak zamanı geldiğinde belirleyeceğiniz yöntemle öğrenilmelidir. Eksik konuların tamamlanması hem on birinci sınıfın hem de on ikinci sınıfın başarısını artıracaktır. Aksi takdirde eksiklikleri tamamlayacak zaman kalmayacaktır. On ikinci sınıf eksiklikleri tamamlama yılı değildir. On ikinci sınıf atılım ve sınava (YKS) hazırlık yılıdır.

Image result for yks hazırlıkOn birinci sınıfta bir taraftan akademik başarıyı artırır, bir taraftan geçmişe dönük eksiklikleri tamamlarken, bir taraftan da sınava (YKS)  hazırlık başlatılmalıdır. On birinci sınıfta sınavın birinci basamağı TYT’ ye (Temel Yetenekler Testi) hazırlık tamamlanmalıdır. TYT 8,9 ve 10. sınıfın konularını kapsamaktadır. Adayların okuduğunu anlama, temel kavram ve ilkeleri bilme, bunlar düşünebilme, düşüncelerini uygulayabilmeyi ölçen sorulardan oluşmaktadır. On birinci sınıfa kadar olan dönemde görülen konularla ait temel kavram ve ilkeler ile ilgili bilgi ve bunları uygulama ile ilgili eksiklikler tamamlanmalıdır. Bunun için çalışma programına bir, ihtiyaca göre iki oturum YSK’ye hazırlık oturumu koyulabilir. Çalışma süresinin % 60’ı okul dersleri (akademik başarı), % 40’ı YKS’ ye hazırlık (sınav başarısı) için ayrılabilir. Her öğrenci sınava kendi hazır bulunurluk düzeyine ve ihtiyacına göre çalışma süresinde varyasyonlar yapabilir. Ancak mutlaka YSK’ye hazırlık için zaman ayrılmalıdır.

YKS’ ye hazırlık zamanının bir bölümü eksik olan konuların tamamlanması ve konu tekrarı için kullanılırken, bir bölümü bu konularla ilgili uygulamaRelated image yapılması yani soru çözümü için kullanılmalıdır. Örneğin YKS’ ye hazırlık için 2 oturum ayrıldığında bir oturum konu eksiğini tamamlama ve konu tekrarı için diğer oturum da soru çözümü için değerlendirilmelidir. Konu eksiğini tamamlama ve tekrar kısa sürüyorsa, oturumun yarısında eksik tamamlama ya da tekrar diğer yarısında da uygulama (soru çözümü) yapılabilir. İkinci oturum test saati olarak değerlendirilmelidir. Test saatinde TYT’ ye yönelik soru çözümü yapılmalıdır.

YKS’ ye hazırlık süreci iki şekilde yapılabilir. Birincisi öğrencinin kendisi tarafından, ikincisi dışarıdan yardım alarak. Öğrenci eksik konularını ve tekrarı, konu anlatımlı kitaplardan ya da videolardan yararlanarak kendisi yapabilir. Yardıma ihtiyaç duyuyorsa genel kursa giderek ya da ihtiyacı olan derslerden özel ders alarak yapabilir. Her öğrenci kendi hazır bulunurluk düzeyine ve ihtiyacına göre YKS’ ye hazırlık sürecinin yöntemini belirleyebilir.

Image result for kitap okumakYKS’ de en önemli beceri okuduğunu anlamadır. İster sözel bölüm testeler ister sayısal bölüm testler olsun hızlı okumak, okuduğunu anlamak, okudukları arasında analiz ve sentez yapmak, bir yargıya ulaşmak çok önemlidir. Bu beceri kitap okuyarak kazanılabilir. Bu nedenle mutlaka kitap okuma zamanı olmalıdır. Kitap okumak YKS’ ye hazırlık sürecinin bir parçasıdır.

Zaman kaybı olarak görülmemelidir. Ayrıca en iyi dinlenme yöntemlerinden biridir. Başlangıçta birkaç kitap hikâye, roman okunabilir. Sonraki zamanlarda düşünce türünde kitaplar, gazete makaleleri okunmalıdır. Okurken amaçlı okuma yapılmalıdır. Ana fikir, yardımcı fikirler, benzerlikler, farklılıklar çıkarılmalı, karşılaştırmalar yapılmalıdır.

Özetle on birinci sınıf derlenme, toparlanma, yeniden yapılanma, eksiklikleri tamamla ve YKS’ ye hazırlanma dönemidir.

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak