Lise Makaleler

Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Üniversite Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Öncellikle sınav sonuçları herkese hayırlı olsun. Kariyer yolcuğunuzda önemli aşamalardan birini atlattınız. Şimdi sıra yüksek öğretim programı ve üniversite tercihi yapmaya geldi. Kimi adaylar için tercih yapmak sınava girmekten daha zor gelmektedir. Çünkü yaşamlarının geri kalan bölümü ilgili karar verme durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yanlış karar vermekten duyulan korku zorluk yaşatmaktadır.

Kariyer planına sahip olan adaylar ise bu konuda hiç zorluk yaşamamaktadır. Bu adaylar hayat yolculuklarını planladıkları için bu aşamada tercih edecekleri yükseköğretim programları ve üniversite bellidir. Sınav sonuçlarına göre yükseköğretim programlarında olmasa da üniversite tercihlerinde değişiklik yapmak durumda kalabilirler.

Bir kariyer planına sahip olsun ya da olmasın üniversite seçimi yapacak adaylar seçim yaparken nelere dikkat etmelidir? Türkiye’de 109’u devlet, 74’ü vakıf (özel) olmak üzere 183 üniversitede vardır. Bu üniversiteler içinden nasıl seçim yapılabilir? İyi bir üniversitede bulunması gereken özellikler nelerdir?

İyi bir üniversite kavramı kişilere göre değişebilir. Her adayın bir üniversiteden beklentisi farklı olabilir. Bu farklılıklardan dolayı iyi bir üniversitede de farklı olacaktır. Ancak her aday için geçerli olabilecek genel geçer özelliklerden söz edilebilir. Bu açıdan bakıldığında iyi bir üniversite bulunması gereken şunlardır.

1. Kurumsallık: Kurumsallık bir kurumun, bir kuruluşun, işletmenin veya markanın şahıslara bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapıya sahip olması işlemine denir. Üniversitelerimizin devlet olsun özel olsun kimilerinin için henüz kurumsallaşmalarını tamamladıklarını söyleyemeyiz.

2. Bilimsellik: Üniversitenin bilimsel ilke kurallara göre yapılanması, işlemesi ve bilimsel çalışmalar üretmesidir. Üniversitenin bilgi üretmesidir. Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın sıralamalarına bakılarak bu konuda karar verilebilir. Üniversite bilime ne kadar katkı yapmaktadır?

3. Öğretim kadrosu: Bir üniversiteyi üniversite yapan faktörlerini başında öğretim kadrosu gelir. Öğretim kadrosunun nicelliği ile birlikte nitelikli olması çok önemlidir. Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı ve bu öğretim elemanlarının özellikleri önemlidir. Öğretim elemanlarının mezun oldukları üniversiteler, yüksek lisans ve doktoralarını nerede yaptıkları, hangi çalışmaları yaptıkları, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, yazdıkları kitaplar, yürüttükleri araştırmalar, yaptıkları projeler vb. önem taşımaktadır. Üniversite seçkin bir öğretim kadrosuna sahip olmalıdır.

 

4. Eğitim-Öğretim: Meslek ile ilgili temel bilgiler ve beceriler üniversitedeki eğitim öğretim sürecinde kazanılmaktadır. Öğrenim sürecinde temel bilgilerin kazanılmasında pek sorun yaşanmamakla birlikte becerilerin kazanılmasında sonunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar üniversitedeki öğretimin teorik düzeyde kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle üniversite öğretimin uygulamalı yapılması önem taşımaktadır. Üniversite seçerken öğretim sürecinin ne kadar uygulama yapıldığına dikkat edilmelidir.

5. Üniversitenin Uluslararasılaşması: Küreselleşme ile birlikte ulaşım ve erişim imkanları artmıştır. Artık kurumlar ve bireyler yerellikten çıkıp dünya ile entegre olmaktadır. Bu entegrasyon insan kaynağı, kültürel ve bilgi akışkanlığı sağlamaktadır. Bu akışkanlıktan yararlanabilmesi için üniversitelerinde dünya ile entegre olup, tanınır olması gerekmektedir. Üniversitenin insan kaynağı (, yabancı öğretim üyesi ve yabancı öğrenci), bilgi (bilimsel yayınlara üyelik, ortak araştırma ve proje yapma, akreditasyon vb.) ve kültürel akışkanlıktan (öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları) yararlanması çok önem taşımaktadır. Üniversite dünya ile entegre olup uluslararası olmalıdır.

6. Üniversite Sanayi İş Birliği: Üniversiteler eğitim-öğretim yoluyla sanayinin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmekle beraber temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalarla sanayinin üretime dönük sorunlarına pratik çözümler geliştirmektedir. Üniversitenin sanayi ile iş birliği yapması eğitim öğretim sürecinin sanayinin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmeye yönelik olmasını sağlayacaktır. Sanayi ile iş birliği yapan bir üniversiteden mezun olan bir öğrenci sanayinin istediği bilgi ve becerilerle donanmış olacağı için diğer meslek taşlarına göre avantalı olacaktır. Üniversite sanayi ile işbirliği içinde olmalıdır. birlikte araştırmalar ve projeler yapmalıdır.

 

,7. Fiziki Olanaklar: Üniversitenin derslik ve dersliklerin donanımı, laboratuvar ve laboratuvar malzemeleri, bunların kullanım olanakları, kütüphane ve yayın olanakları, sportif ve kültürel tesis olanakları, barınma tesisi (yurt) olanakları, sosyal yaşam (cafe, avm vb.) olanakları önemlidir. Öğrenciler günlerinin büyük bölümünü üniversitede geçirmektedir. Bu nedenle üniversite öğrencinin üniversitede bulunduğu süre içinde ihtiyaçlarına cevap vermelidir.

8. Sosyal Faaliyetler: Üniversitelerde sosyal faaliyetler genellikle öğrenci kulüpleri tarafından yürütülmektedir. Öğrenci kulüplerinin çeşitliliği ve üniversite tarafından desteklenmesi çok önemlidir. Öğrenci kulübünün ismi değil cismi olmalı yani aktif olup faaliyet göstermelidir. Öğrenci kulüpleri müfredat programının kazandıramadığı beceri ve deneyimleri kazandırır. Öğrencinin akademik olarak kendini geliştirmesi kadar kişisel olarak da kendini geliştirmesi çok önemlidir. Kişisel gelişimi de sağlayacak olan öğrenci kulüpleridir. Üniversite öğrencilerin bütününe hitap edecek çok çeşitli ve aktif faaliyet gösteren, yönetim tarafından desteklenen öğrenci kulüplerine sahip olmalıdır.

9. Burs Olanakları: İster devlet ister özel üniversite olsun burs olanakları üniversite seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Tercih sırası bursundan akademik başarı bursuna ve barınma bursuna kadar başarılı öğrenciler için önemli imkanlardır. Burslar öğrencinin akademik başarısını hem teşvik hem de ödüllendirilmesidir. Burslar öğrencinin başarı için motivasyon kaynağıdır. Üniversitenin bulunduğu şehir dışında gelen öğrenciler için de çok önemli bir imkandır, ekonomik destektir. Üniversite öğrencilerse sunacağı zengin burs imkanlarına sahip olmalıdır.

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak