Makaleler

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrenciler

Üniversitede ve şehirde sizi neler bekliyor? Karşılaşabileceğiniz sorunlar ve tehlikeler neler? Bunlarla nasıl başedebilirsiniz?

 

Uzunca bir hazırlık  sürecinin ve sıkıntısının ardından bir üniversiteye ve yükseköğretim programına yerleştiniz. Kayıt işlemlerini tamamladınız ve üniversiteli oldunuz. Kiminiz belkide daha önce hiç görmediğiniz şehre ya da üniversiteye kiminiz de kendi yaşadığı şehirde adını ve yerini bildiğiniz ancak hiç gitmediğiniz üniversiteye gittiniz. Kayıt amacıyla yaşadığınız şehrin dışında gittiğiniz şehirde belki bir gün kaldınız belki de kaydınızı yaptırıp hemen geri döndünüz.Yeni şehir ve üniversite yaşantısı nedeniyle sabırsızlık, heyecan, kaygı hatta korku hissediyor olabilirsiniz. Bu duyguları ve ya başka duygular hissetmeniz normaldir. Çünkü hayatınızda yeni bir başlangıç yapıyor, yeni bir döneme giriyorsunuz.

Hayatınızın bu yeni dönemi ile ilgili bazı sorunlar ve tehlikelerle kaşılaşabilirsiniz. Bunlar; uyum, özgürlük, siyasal ve marjinal gruplar, zararlı alışkanlıklar, akademik başarısızlık, maddi yetersizlik, sosyal faliyetler vb.

Özgürlük:

            Özgürlük; nasıl bir sorun ya da tehllike olarak görülebilir diye düşünülebilir.Üniversiteye yenibaşlayan, özellikle de yaşadığı şehrin dışında bir üniversitede öğrenim görecek öğrenciler, ailelerinin ve sosyal çevrenin denetiminden çıkmaktadır. Bu durum aşırı özgürlük sağlamaktadır. İstediği herşeyi yapabileceği düşüncesi ve gücü vermektedir. Biereyin doğru karar verme becerisi gelişmemişse özgürlük yanlış davranışlara, işlere ( okula devamsızlık, ders dışı zamanları verimsiz kullanma, akademik başarısızlık, zararlı alışkanlıklar, yasa dışı siyasal ve marjinal gruplara katılma v.b. ) yol açabilmektedir.Bu özgür ortamda onu kontrol edecek olan sahip olduğu toplumsal ve ahlaki değerleri, inancı ve kariyer planıdır. Atacağı her adımı, aldığı her kararı ve davranışını sahip olduğu ahlaki değerleri, inancı ve kariyer planı ile karşılaştırmalıdır. İpini koparmış mahluklar gibi davranılırsa hem kendisine hem de çevrsine zarar verecektir.

Uyum:

         Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin yaşadıkları sorunların başında uyum gelmektedir. Hem üniversiteye hem de şehre uyumda sıkıntı yaşanabilmektedir. Bireyin hayalindeki üniverste ile gerçek üniversite arasında farklar bulunması, beklentilerin karşılanamaması, hayal kırıklığı yaşanmasına neden olabilir.Üniversite yaşantısına ve şehre uyum sağlayamamak, bireyin kendi kabuğuna çekilmesine ve yanlızlaşmasına yol açabilir. Özellikle üniversite ve şehir hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Üniversitede yer alan birimler ( kafeterya,kütüphane, spor merkezi, sağlık birimleri, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi v.b.), öğrenci kulüpleri, sanatsal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olunlmalıdır. Kendine uygun faaliyetler katılmalıdır. Gerkirse üniversitenin rehberlik ve psikolojik danışma merkezinden yardım alınmalıdır.

Siyasal ve Marjinal Gruplar:

         Yasa dışı siyasi örgütlerin ve radikal dini grupların hedef kitlesi ünivversiteye başlayan öğrencilerdir. Öğrencilerle kimi ihtiyaçlarının (barınma, burs, soyal çevre v.b.) karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla iletişim kurarlar. Özellikle üst sınıflardan öğrencilerle iletişim ve ilişkilerde dikkatli olunmalıdır. Hemen herkese güven duyulmamalıdır. Her öğrencinin bir siyasasi ve dünya görüşü, inancı olabilir.  Bu doğaldır. Ancak yasalara, toplumsal ahlaki değerlere ve reel dini inanaçlara aykırı kişi, grup ve siyasi örgütlerden uzak durulmalıdır.

Zararlı Alışkanlıklar:

         Sigara ve alkole başlamanın en çok olduğu yıllar üniversite yıllarıdır.Özellikle de ilk yıllardır. Genellikle arkadaş ikramı ve ısrarı ile başlanır. Sosyalleşmenin bir aracı olarak görülür. Sigara kullanımı; ergenliklten çıkıp yetişkin bir birey olamanın göstergesi olarak görülmektedir. Gerek sigaraya gerek alkole arkadaş ortamlarında başlanmaktadır. Sigara ve alkole başlamada akran baskısı oldukça büyük rol oynamaktadır. Arkadaşlarınızın sizden istedikleri sizin ahlaki deeğerlerinize, inançlarınıza, kültürünüze aykırı istekler ise hayır demelisiniz. Madde kullanımı da genllikle üniversite yıllarında başlmaktadır.Bu konuda sigara ve alkolden daha da hassas olunmalıdır.

Akdemik Başarısızlık:

Üniversite öğretiminde bütün sorumluluk öğrenciye aittir. Ortaöğretimde bilgi ve becerilerin kazandırılmasından öğretmenler sorumlu olduğu gibi üniversitede öğretim üyeleri sorumlu değildir. Öğretim üyeleri derslerinin verir, konularını anlatır. Sonrası öğrenciye aittir. Öğrenim süreci ile ilgili bütün faaliyetler öğrencinin sorumluluğundadır.Bu serbestlik derslere devam ve öğrenim sürecine katılımaya gereken özenin gösterilmesine engel olabilmektedir. Bu da akademik başarısızlığa neden olabilmektedir. Akademik başarı için derslere düzenli olarak devam edilmeli ve öğretim sürecine katılınmalıdır. Sadece üniversitedeki öğretim ile yetinilmemeli, öğretim progaramınızla ilgili özel kurslara ve eğitimlere katılmanızda hem akademik başarınız hem de kişisel gelişiminiz için yararlı olacaktır.

Ekonomik Yetersizlik:

Üniversite yaşantısında karşılaşılan sorunlardan biri de maddi (parasal) sıkıntıdır. Aileniz yeterli maddi desteği sağlayamıyorsa, bir de İstanbul gibi yaşamın pahalı olduğu şehirde öğrenim görüyor, kişisel gelilşiminiz adına bir şeyler yapmak istiyorsanız, maddi sıkıntı yaşamanılması kaçınılmazdır. Bu nedenle maddi imkanlar verimli kullanmalıdır. Bunun için de öncelikler iyi belirlenmelidir. Maddi imkanlar öncelikler doğrultusunda kullanılmalıdır.

Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler:

            Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin dikkat etmesi gerkenlerden bir başka nokta da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerdir.Gerek üniversite gerek şehir bu faaliyetler açısından geniş imkanlar sahip olabilir. Bu inkanlardan yaralanılmalıdır.  Uyum sağlamak, üniversiteye ve şehre alışmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler katılınmalıdır. Ancak bu konuda da ölçlü olunmalıdır. Öncelikler iyi belirlenilmelidir. Kariyer planına hizmet edecek ve kişisel gelişime kat sağlayacak faaliyetler içinde yer alınmalıdır.Burada dikkat edilmesi gereken sosyal, kültürel ve sportif için akademik çalışmalar için ayrılan zamanın kullanılmamasıdır. Dersler devamdan, öğretim dışında akademik çalışmalar için ayrılan zamandan ödün verilmemelidir. Aksi takdirde akademik başarısızlık kaçınılmaz bir sonul olacaktır.

Ne Yapmalı?

            Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyum sorunu yaşamalarının altında en çok hayal kırıklığı yatmaktadır.Gerek yerleşilen üniverstenin gerek üniverstenin bulunduğu şehrin öğrencinin hayalinden faklı olması, umduğu gibi olmaması, düşüncelerinin ve beklentilerinin altında kalması hayal kırıklığı yaşanmasına yol açmaktadır. Hayal kırıklığı uyumu güçleştirmektedir.Bu nedenle hayal kırıklığının bir an önce atlatılması gerekir. Hayal kırıklığını atlatabilmek için ünversite ve şehir olduğu gibi kabullenilmelidir. Kabullenmeyi sağlamak için üniversite ve şehir hakkında bilgi toplanılmalı, bu bilgiler doğrultusunda üniversite ve şehrin kariyer planına ve kişisel gelişime ne kadar hizmet edebileceği değerlendirilmelidir. Ayrıca üniversitelerin yeni başlayan öğrenciler için hazırladıkları alıştırma ve oryantasyon faaliyetlerine katılınmalıdır. İhtiyaç duyuluyorsa üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezlerinden yardım alınmalıdır.

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler mutlaka bir kariyer planına sahip olmalıdır. Kariyer planı yoksa en kısa zamanda hazırlanılmalıdır.Kariyer planı var ancak yenilenmeye ihtiyaç varsa plan yenilenip, güncellenmelidir.

Kariyer planı; bir öğrencinin ‘olmazsa olmaz’ ıdır. Kariyer planı; öğrencinin sahip olduğu sosyal, kültürel, ahlaki değerleri ve inaçları ile birlikte onun iç denetim mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu mekeanizma ile öğrenci otokontrolünü yapabilmektedir,

Öğrenciler önem ve önceliklerini belirlemelidir. Gerek üniversite yaşantısında gerekse sonrasında kendisi için önemli ve öncelikli olan şeyeleri belirlemelidir. Önem ve önceliklerin belirlenmesi zamnın verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Öğrenciler ‘hayır’ demeyi bilmelidir. Arkadaşları tarafından istenilenler, sosyal, kültürel, ahlaki değerlere ve inançlarına aykırı, kariyer planına , önem ve önceliklerine uymuyorsa, nezaket kurallarına uygun bir şekilde ‘hayır’ denilerek, kibarca reddedilmelidir. Hayır demek arkadaşlarınızı kırmak demek değildir. Sizin kendinizden ne kadar emin olduğunuzu özgüveninizi gösterir. Hayır demek öğrenciyi yanlış davranışlardan, akademik başarısızlıktan, zararlı alışkanlıklardan, siyasal ve marjinal gruplar içinde yer kalmaktan koruyacaktır.

Maddi yetersizlikleri gidermek için gerek üniverstede gerek üniversite dışında part time işlerde çalışılabilir. Ayrıca kamu ve özel kurum, kuruluş ve vakıfların burslarınadan yaralanılabilir.

        

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak