Sınavlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Ülkemizde yüksek öğretime geçişte iki basamaklı bir sistem vardır. Birinci basamak yüksek öğretim kurumlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), ikinci basamak seçilen öğrencilerin yerleştirilmesi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI

 

Adında anlaşılacağı gibi yüksek öğretim kurumlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılan bir sınavdır. Üç otumdan oturumdan oluşmaktadır.

  1. Temel Yeterlilik Testi
  2. Alan Yeterlilik Testleri
 1. Yabancı Dil Testi

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı her yıl Haziran ayında öğretim yılın bitiminden sonraki hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günü) yapılmaktadır.

 1. Temel Yeterlilik Testi: Bu test ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler,

Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testin oluşmaktadır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur. Adayların Türkçe. Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkeleri bilme, bunları yorumlayabilme ve bunlarla akıl yürütme becerilerini ölçen sorulardan olu

şmaktadır.

 

Testler ve Kapsamları

 

TEST KAPSAMI SORU SAYISI
 

Türkçe Testi

Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular  

40

 

 

Sosyal Bilimler Testi

Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)

   

5

5

5

5

 

Temel Matematik

Testi

Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorular  

 

40

 

 

 

Fen Bilimleri Testi

Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Fizik

Kimya

Biyoloji

   

7

7

6

Temel Yeterlilik Testi oturumu Cumartesi günü ve tek oturum olarak yapılmaktadır. Tek soru kitapçığı kullanılmaktadır. Testin cevaplama süresi 135 dakikadır. Testi cevaplama sırası ve sürenin kullanım hakkı adayın kendisine aittir. Aday cevaplamaya istediği testten başlayabilir ve istediği sırayı takip edebilir. Süreyi testin alt testleri için istediği gibi kullanabilir. Testtin değerlendirilmesinde doğru cevap sayısında; dört yanlış cevap için bir doğru cevap çıkarılacaktır. Test için Sözel (SÖZ), Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlık (EA) puanı hesaplanacaktır. Testlerin puan türündeki ağırlıkları tabloda görülmektedir.

 

YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)
Türkçe Testi  

Sosyal Bilimler Testi

 

Temel Matematik Testi

 

Fen Bilimleri Testi

33 17 33 17

 

 1. Alan Yeterlilik Testi: Orta öğretim müfredatına dayalı Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal

Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşmaktadır.

 

TEST KAPSAMI SORU SAYISI
 

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi

Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimlerde alan bilgisini, bilgiyi kullanarak yorumlayabilme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih-1

Coğrafya-1*

 

 

24

10

6

 

 

Sosyal Bilimler Testi

 Sosyal Bilimlerde alan bilgisini, bilgiyi kullanarak yorumlayabilme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Tarih-2

Coğrafya-2

Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

(veya ilave Felsefe Grubu soruları)  

 

   11

   11

   12

   6

 

 

Matematik

Testi

Matematikte alan bilgisini bu bilgileri kullanarak yorum yapma, matematiksel ilke kuralları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma becerilerini ölçmeye yönelik sorular  

 

40

 

 

 

Fen Bilimleri Testi

Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki alan bilgisini ve bu alanlardaki ilkeleri ve kuralları kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular

Fizik

Kimya

Biyoloji

 

14

13

13

Alan yeterlilik testi oturumu Pazar günü sabah tek oturum olarak yapılmaktadır. Tek soru kitapçığı kullanılmaktadır. Testin cevaplama süresi 180 dakikadır Testi cevaplama sırası ve sürenin kullanım hakkı adayın kendisine aittir. Aday cevaplamaya istediği testten başlayabilir ve istediği sırayı takip edebilir. Süreyi testin alt testleri için istediği gibi kullanabilir. Testtin değerlendirilmesinde doğru cevap sayısında; dört yanlış cevap için bir doğru cevap çıkarılacaktır. Test için YKS Sözel (YKS-SÖZ), YKS Sayısal (YKS-SAY) ve YKS  Eşit Ağırlık (YKS-EA) puanı hesaplanacaktır. Testlerin puan türündeki ağırlıkları tabloda görülmekted

YKS SAY Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)
TYT AYT
 

Türkçe Testi

Sosyal

Bilimler

Testi

Temel

Matematik

Testi

Fen

Bilimleri

Testi

Matematik

Testi

Fen Bilimleri Testi
Matematik Fizik Kimya Biyoloji
40 30 10 10 10
YKS EA Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)
TYT AYT
Türkçe Testi Sosyal

Bilimler

Testi

Temel

Matematik

Testi

Fen

Bilimleri

Testi

Matematik Testi Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi
Matematik Türk Dili ve Edebiyatı Tarih-1 Coğrafya-1
40 30 18 7 5
YKS SÖZ Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)
TYT AYT
Türkçe Testi Sosyal

Bilimler Testi

Temel

Matematik

Testi

Fen

Bilimleri Testi

Türk Dili ve Edebiyatı-  Sosyal Bilimler-1 Testi Sosyal Bilimler-2 Testi
Türk Dili ve

Edebiyatı

Tarih1 Coğ.1 Tarih2 Coğ.2 Felsefe

Grubu

Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi/İlave

Felsefe

Grubu

 

40 18 7 5 8 8 9 5
 1. Yabancı Dil Testi: Sınavı yapıldığı hafta Pazar günü öğleden sonra yapılmaktadır.

Sınav süresi 120 dakikadır. Tek soru kitapçığı kullanılmaktadır. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilmektir. Testtin değerlendirilmesinde doğru cevap sayısında; dört yanlış cevap için bir doğru cevap çıkarılacaktır. Test için YKS Dil (YKS-DİL) puanı hesaplamaktadır. Testlerin puan türündeki ağırlıkları tabloda görülmektedir

YKS DİL Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%)
TYT YDT
Türkçe Testi Sosyal Bilimler

Testi

Temel Matematik

Testi

Fen Bilimleri Testi Yabancı Dil Testi
40 60

 

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmamaktadır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

            Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

 • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
 • Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
 • Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
 • Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 • TYT’de hesaplanan standart puanlar ve yukarıda ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayl
 • arın Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
 • A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
 • AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve yukarıda ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
 • A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

 Sınav Kazanma Puanı:

Sınavı kazanmak için TYT puan türlerinden birinden en az 150 puan almak gerekir. Alan yeterlilik Testi ve Yabancı Testi sınavlarına girebilmek İçin ise 180 üzeri bir puan almak gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına başvurabilmek alınması gereken puanlar tabloda gösterilmektedir.

Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?
Yükseköğretim Programının Türü İlgili Puan Türleri Puan Koşulu
Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT En az 150 puan
Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Devlet

Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmaz.)

 

 

TYT

 

 

En az 150 puan

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için İlgili puan türünde En az 180 puan

 

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir. Uygulamaya yönelik usul ve esaslar, YÖK tarafından belirlenecektir.

Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulur?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.  Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

 • Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
 • TYT puanı ve başarı sırası
 • AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
 • Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
 • Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

YERLEŞTİRME

            Yerleştirme; yerleştirme puanlarına göre yapılmaktadır. Yerleştirme puanı, TYT puanları ile AYT puanlarının Ortaöğretim Başarı Puanlarının toplamından oluşmaktadır.

Ortaöğretim Başarı Puanı

            Ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasında ortaöğretimi bitirme notaları yanı diploma notları kullanılmaktadır. Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülmektedir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülmektedir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmamaktadır.

            Örnek:

            Diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP kaçtır?

OBP = Diploma Notu x 5

= 80 x 5

= 400

     Yerleştirme Puanları Hesaplanırken Obp Bu Puanlara Nasıl Eklenecek Ve Ek Puanlar Nasıl Hesaplanacaktır?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve

böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Örnek:

AYT-SAY puanı 425 ve OBP’si 80 olan bir Anadolu lisesinden yeni mezun bir adayın yerleştirme puanı kaçtır?

Y-SAY Puanı = AYT-SAYP + (OBP x 0,12)

 

= 425 + (400 x 0,12)

 

= 425 + 48

 

= 473

 

TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.  SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.  TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, alanlarının devamı

niteliğinde olan kılavuzda Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ön lisans programları için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.  Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.

Başarı Sıralaması:

            Adaylar her puan türünde aldıkları puana göre en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanırlar. Adayın puanına göre yer aldığı sıra onun başarı sırasını ifade eder. Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için belirlen en düşük başarı sırasına sahip olmak gerekir. Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için başarı sırası aşağıda tabloda görülmektedir.

Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?
Program Türü Puan Türü Başarı Sırası
Hukuk programları EA 150.000
Mühendislik programları (Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) SAY 240.000
Mimarlık programları SAY 200.000
Tıp programları SAY 40.000
Öğretmenlik programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde 240.000

 

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında

Psikolojik Danışman Ramazan Namal

Ramazan Namal
Psikolojik Danışman

Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde 1966 yılında doğdu. İlköğrenimini İzmir Buca Çakabey İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Buca Lisesinde, yükseköğrenimini de Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1991 yılında Aksaray Ticaret Anadolu Ticaret Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine Rehber Öğretmen olarak atandı. Burada 1991-1995 yıllarında görev yaptıktan sonra sırasıyla Tokat Erbaa Ortaokulu (1995-1998), İzmir Anadolu Lisesi (1998-2001), İzmir Atatürk Lisesi (2001-2011), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Anadolu Öğretmen Lisesi (2011-2015), İzmir Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesinde (2015-2016) görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Aşağıda belirtilen eğitimleri alıştır.
09/1994 Üniversite giriş sınavları ve program tercihleri semineri / MEB
10/2008 Krize Müdahale Eğitim / MEB
04/2010 Öğrenci Koçluğu Eğitimi / MEB
01/2011 Bilişsel Davranışçı Çerçevede öfke yönetim semineri/ MEB
11/2011 Temel Yetenekler Testi 6-8 uygulayıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2012 Aile Danışmanlığı Temel Eğitimi / Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Derneği
07/2012 Aile Danışmanlığı Tamamlama Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği
03/2013 Temel Yetenekler Testi 9-11uygulauyıcı yetiştirme semineri / MEB
01/2015 Aile Danışmanlığı Müdahale Teknikleri Eğitimi / Uluslararası Evlilik ve Aile
Danışmaları Derneği

Yorum Bırak